Dołącz do Crowd Real Estate!

Company name
NIP
E-mail
Password (min. 8 characters)
Repeat password
How did you find out about us:
Akceptuję Regulamin platformy internetowej crowdrealestate.pl.
Akceptuję Ogólne warunki zawierania umów przy użyciu platformy crowdrealestate.pl.
Zostałem/am poinformowany/a, że akceptacja formularza rejestracji wiąże się z zawarciem umowy o prowadzenie konta inwestora, która jest umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez profilowanie - tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych w celu podjęcia decyzji wobec osoby, której dane dotyczą, przeanalizowania lub prognozowania jej osobistych preferencji, zachowań i postaw - przez CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu założenia i prowadzenia Konta Inwestora na Platformie crowdrealestate.pl.. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia Konta Inwestora oraz do wykorzystania wszystkich funkcjonalności Platformy. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym momencie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywanie informacji marketingowych od CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celu założenia i prowadzenia Konta Inwestora na Platformie crowdrealestate.pl. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania informacji marketingowych i handlowych.
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4/U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779560, posiadająca REGON: 382962119, NIP: 5252785569.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Regulamin platformy internetowej crowdrealestate.pl,, który jest dostępny na Platformie w zakładce Dokumenty