Logo

CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 4/u-7A, 00-131 Warszawa

KRS: 0000779560
NIP: 5252785569
REGON: 382962119

e-mail: info@crowdrealestate.pl

CONTACT FORM

Name
Surname
E-mail
Phone number
Your message
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych od CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez profilowanie - tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych w celu podjęcia decyzji wobec osoby, której dane dotyczą, przeanalizowania lub prognozowania jej osobistych preferencji, zachowań i postaw - przez CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych i handlowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykorzystania wszystkich funkcjonalności Platformy. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym momencie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach marketingowych i handlowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania informacji marketingowych i handlowych oraz wykorzystania wszystkich funkcjonalności Platformy.
obowiązek informacyjny
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest CROWD REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4/U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779560, posiadająca REGON: 382962119, NIP: 5252785569.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy info@crowdrealestate.pl.